داستان یک شبهه روشنفکر غربزده‌ی مصری

، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲

در سوم ژوئن ٢٠١٣، وقتی السیسی پیام آغاز کودتا و سرنگونی رئیس جمهور منتخب، مرسی، را در تلوزیون مصر می‌خواند، البرادعی پشت سر او در تیم کودتا نشسته بود.

فیلم قرائت پیام کودتای السیسی: http://youtu.be/BZKNxhuHCUk

جناب شبهه روشنفکر غربزده در مصاحبه‌ی معروفش با بی.بی.سی، تمام قد از کودتا دفاع کرد و آن را ادامه‌ی حرکت انقلابی مردم مصر و در راه دموکراسی دانست.

فیلم مصاحبه البرادعی با بی.بی.سی: http://youtu.be/kiwCL_KGh2I

حالا که چهره‌ی خوناشام کودتا از پشت نقاب لشکرکشی‌های خیابانی بیرون افتاده است، البرادعی از معاونت دولت استعفا داده، و ژست مردم دوستی گرفته است. وضعیت امروز مصر گناه نابخشودنی همین فرد است.

این داستان، نمونه‌ای از داستان‌های شبهه روشنفکران غربزده‌ی جهان سومی است.

تصویر: السیسی پیام آغاز کودتا را قرائت می‌کند. البرادعی سمت چپ تصویر، نشسته است. منبع عکس: http://bit.ly/13lK93y

تصویر: السیسی پیام آغاز کودتا را قرائت می‌کند. البرادعی سمت چپ تصویر، نشسته است.
منبع عکس: http://bit.ly/13lK93y

 

کلیدواژه‌ها: ، ، ، ، ،


Leave a Reply