درخواستی قدیمی از رئیس جمهور آینده

، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

سالگرد خاموشی جنبش (فتنه) سبز سه ساله شد، و درخواست محاکمه‌ی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دادگاه، نیز هم. اگر چه در ابتدای امر، مخالفان جنبش سبز این درخواست را مطرح کرده بودند، امروزه و در ورای 700 روز حبس خانگی نامبردگان، هر دو گروه طرفدار و مخالف جنبش سبز، طالب آن هستند.

درخواست محاکمه‌ی این دو تن از طرف حامیان جنبش سبز، ریشه در این ادعا دارد که این افراد بدون جرم اثبات شده در حصر (خانگی) قرار گرفته اند که اقدامی غیر قانونی توسط نظام است. همچنین اکثر این افراد مدعی هستند که در صورت تشکیل دادگاه، اصولا اتهام قابل اثباتی متوجه سران جنبش نیست؛ چه، آنها به غیر از سخنرانی یا نگارش بیانیه و شرکت در گردهمایی‌ها ـ که مطابق قانون اساسی جزو آزادی‌ها و حقوق شهروندی است ـ عمل قابل سرزنشی انجام نداده اند. به عبارت دیگر، حامیان جنبش سبز مطمئن هستند که تشکیل داداگاه، بی گناهی این دو تن را روشن‌تر از پیش خواهد کرد.

طرح میرحسین موسوی در زندان (طراحی از سایت دوئل http://bit.ly/WKl3q0 )

طرح میرحسین موسوی در زندان (طراحی از سایت دوئل http://bit.ly/WKl3q0 )

اما طلب تشکیل دادگاه از طرف حامیان نظام جمهوری اسلامی، بر پایه‌ی مقاصد دیگری است. طرفداران نظام می‌خواهند که اقدام علیه امنیت ملی، بدون عقاب نماند و افرادی که ـ به هر قسم ـ دست به براندازی نظام می‌زنند، به واسطه‌ی مقام و مسوولیت‌های پیشین خود یا روابط سببی و نسبی با افراد ذی نفوذ، از مصونیت قانون برخوردار نشوند.

مطالبه‌ی تشکیل دادگاه میرحسین موسوی از سوی حامیان نظام، ارضای حس انتقامجویی نیست. حوادث سال 88، هر چه بود، به تاریخ پیوست و محاکمه و مجازات فرد یا افراد مسوول، تلخی آن حوادث را نخواهد زدود. اما آنچه طرفداران نظام به دنبال آن هستند، عدم قبح زدایی از جرم بزرگ «اقدام علیه امنیت ملی» و همچنین تساوی تمامی شهروندان در برابر قانون است، چه اشخاص معروف و ذی نفوذ و چه افراد ناشناخته و بی نفوذ!

نباید این گونه باشد که «اقدام علیه امنیت ملی» به جرمی خرد و گاه و بی گاه بدون مجازات تبدیل شود و نباید این گونه به نظر آید که نسبت مجازات افراد متخلف با میزان معروفیت آنها، رابطه‌ی معکوس دارد.

به گمان من، سال آینده و پس از انتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی است برای پاسخ به این درخواست همگانی. حصر خانگی باید تمام شود و دادگاه رسیدگی به شکایات مدعی العموم و مردم طرفدار نظام، علیه نامبردگان تشکیل گردد.

هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و من یکی از درخواست‌های مهم و موکد خود از رئیس جمهور آینده را، محاکمه‌ی آقایان موسوی و کروبی می‌دانم.

نظرات در گوگل پلاس

کلیدواژه‌ها: ، ، ،


1 Trackback or Pingback for this entry

Leave a Reply