چرا «جمهوری اسلامی» جابرترین نوع حکومت است؟

، ۱۲ فروردین ۱۳۹۱

امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

درست است که «جمهوری اسلامی» حکومتی الهی است که مشروعیت قوانینش را از دستورهای خداوند ـ عز و جل ـ اخذ می کند، اما حتا این حکومت توحیدی نیز ـ مانند هر نوع نظامی ـ باید توسط مردم انتخاب شود. هیچ کس نباید و نمی تواند روش خاصی از حکومت را برای مردم یک کشور تجویز کند و آنان را مجبور به گردن نهادن به آن نوع حکومت کند.

بر همین اساس است که بسیاری از پیامبران ـ علی نبینا و آله و علیهم السلام ـ موفق به تشکیل حکومت نشدند؛ و بر همین قاعده است که موسی (ع) چهل فرمان را برای قوم خود دریافت کرد، اما عیسی (ع) از تشکیل حکومت بازماند؛ و بر همین منوال بود که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تا زمانی که در مکه تشریف داشتند، حکومتی تشکیل نداده بودند و پس اینکه مردم یثرب اسلام را پذیرفتند، پیامبر (ص) حکومت نبوی را در مدینة النبی بنیان نهادند؛ و دقیقا به همین خاطر بود که علی ـ علیه السلام ـ بیست و پنج سال از تشکیل حکومت عدل الهی باز ماند، تا زمانی که مردم ـ برای پذیرش حاکمیت ـ به او هجوم آوردند.

و این سنت تاریخی دلیلی شد که امام خمینی (ره) انتخاب نوع حکومت را بر عهده ی مردم بگذارد، چون تا مردم نخواهند، خدای را نخوانند، و سپس بر سر پیمانی که با خدا بسته اند، استقامت نکنند، تشکیل حکومت توحیدی امکان پذیر نخواهد بود.

مردم ایران، پس از تحقیرها و تضعیف های طولانی، به خداوند روی کردند و حکومت الهی را بر خود بر گزیدند. پس خداوند بر آنان منت نهاد و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار داد.

«جمهوری اسلامی» مُلک الهی است که آن را به بندگانش عطا می فرماید. «جمهوری اسلامی» حلول جباریت خداوند بر بندگانش است، که نقص ها و کاستی ها را تنها او جبران کننده است.

کلیدواژه‌ها: ،


Leave a Reply