«دست دادن» نسبت به دیگر خطراتی که ما را تهدید می‌کند، مسأله‌ی مهمی نیست

، ۰۱ مهر ۱۳۹۴

«دست دادن» اوباما با آقای ظریف یک مساله‌ی عادی و در امتداد ۲ سال مذاکرات به سبک دولت یازدهم است؛ هم قابل پیشبنی بود و هم مورد انتظار!

بنا بر این، قیل و قال، پیراهن دریدن، و بزرگنمایی این اتفاق در حد یک فاجعه‌ی ملی، فقط و فقط زمین فراخی برای رسانه‌های زنجیره‌ای ایجاد می‌کند تا اذهان مردم را منحرف کنند از مسایل اصلی کشور و خطرات عدیده‌ای که دولت کنونی برای مردم و آینده‌ی ایران به وجود آورده است.

مسایل اصلی و خطیر کشور در شرایط کنونی عبارتند از:

۱- بدعت دور زدن مجلس (در قضیه‌ی تصویب برجام ) که می‌تواند در آینده‌ی نزدیک به استبداد مطلقه‌ی دولتی منتهی شود؛

۲- فاجعه‌ی حج/منا و فشل بودن دیپلماسی ما در قبال عربستان سعودی (که حتا از مدیریت عربستان بر حج نیز فشل تر است)  و عدم وجود راهبرد مناسب بر علیه وهابیسم تکفیری پرور و حامی تروریسم؛

۳- تحریف امام خمینی (ره) و تحریف انقلاب وی به طریق جایگزینی آرمان‌های انقلاب اسلامی با «اشرافیت زدگی» و «استثمار پذیری» و تلاش برای تبدیل جمهوریت نظام به سلطنت سلسله‌ی خمینیان ـ هاشمیان.

بیشتر جوامع نمی‌توانند در یک برهه‌ی زمانی بر روی بیش از ۲ یا ۳ مساله تمرکز کنند فلذا بزرگ کردن مسایل حاشیه‌ای، با سوء استفاده‌ی رسانه‌های حامی سلطه، قدرت تمرکز اجتماعی بر روی خطرات و معضلات مهمتر را خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها: ، ، ،


Leave a Reply