تست درایو به شیوه‌ی فورد!

، ۱۰ مهر ۱۳۹۴

امروز نمایندگی فورد آمده بود جلو محل کار ما دکه‌ای زده بود و افراد رو دعوت می‌کرد دو سه مدل از ماشین‌هاش را همانجا «تست درایو» کنند. تست درایو یعنی سوار ماشین بشوید و یک چرخی بزنید و ببینید ماشین چه جوری هاست، خوب است، بد است، دوست دارید بخرید یا نه.

خلاصه من هم دیدم سنگ مفت و گنجشک مفت، رفتم ثبت نام کردم و همان موقع کلید یک فورد اسکیپ وی ۶ صفر کلیومتر را دادند دستم و با فروشنده رفتم یک دوری زدم.

بعد یک نظر خواهی و چند تا پرسش پر کردم، در حد ۳-۴ دقیقه. بعد برای اینکه از این عمل شجاعانه(!)ی من تشکر کنند، پرسیدند که ناهار مجانی می‌خواهی یا کارت هدیه؟ من هم گفتم کارت هدیه!

یک کارت ۲۰ دلاری به من دادند و «هَو اِ گود دِی» (= روز خوبی داشته باشی).

بعدش هی بگید «مرگ بر» و «ننگ بر» و «چرا دست دادی» و…!!

www.ford.com/suvs/escape


Leave a Reply