بعد از اعلام توافق هسته‌ای چه کنیم؟

، ۲۲ تیر ۱۳۹۴

خب واضح است که تا وقتی توافق را نخوانده ایم و کارشناسان حقوق بین الملل، نظر کارشناسی روی آن ارایه نداده اند، هر اقدامی، یک کنش عجولانه و غیرمعقول است و لا جرم منتهی به پشیمانی و خسران.

اما یک سوال مهمتر این است که: بعد از اعلام توافق #هسته_ای چه نَـکنیم؟

به نظر حقیر، اولا عیش مردم را منغص نکنیم. مردم، با سطوح مختلف دانش و بیشن، حتا اگر ـ به زعم من و شما ـ به اشتباه، چند لحظه‌ای می‌خواهند شاد باشند و دست‌افشانی کنند و غم‌های روزگارشان را به فراموشی بسپرند، ما نباید عین آینه‌ی دق جلویشان ظاهر شویم و نق بزنیم.

ثانیا، پس از این توافق هسته‌ای – که ان شا الله به خیر اسلام و ایران منعقد خواهد شد، ایران کماکان نیازمند اتحاد ملی برای ساخت کشور و دفع فتنه‌های دوران #پساتحریم است. این اصل را از یاد نبریم که تفرقه، به ویژه دو قطبی‌های مردم ـ مردم و مردم ـ دولت، سرانجامی بسیار نامیمون برای جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها:


Leave a Reply