معضلي بنام ”بد حرف زدن”/ در مذمت يك ”ترس مقدس”

، ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

از گذشته تا به امروز یکی از درد های مزمن و خسارت بار ایرانیان، دقت نکردن در استخدام کلمات و بی توجهی به کیفیت بیان بوده و هست. این معضل از گذشته وجود داشته و البته در سپهر سیاست در سال های اخیر بیش از پیش جلوه نمایانده است. روسای جمهور فعلی و قبلی توجه چندانی به جایگاه و شان اظهاراتشان نداشته اند و عباراتی را بر زبان رانده اند که مخاطب را در سطح نگه داشته و با حیرت روبرو می کند.
خسران بزرگتر آن است که در پی این الفاظ و عبارات ناشایست، بعضا مفاهیم و اصول صحیح و قابل توجهی قرار دارند که بخاطر بی دقتی گوینده، تحت الشعاع الفاظ درشت و بیجا قرار گرفته و بعضا بطور کامل به حاشیه رفته اند.
من فکر می کنم تاکید رییس جمهور -دکتر روحانی- بر ترس برخی از اشخاص و گروهها از مذاکره تاکید درستی است. ترس از مواجهه و مذاکره با غرب، سالهاست که در سپهر سیاسی این کشور ریشه دوانده و متاسفانه بعضا با پوشش انقلابی گری و تکیه بر اصول حاشا شده است. ضمن آنکه این فقط “سیاست” نیست که جولانگاه بعضی از انقلابیون ترسو شده؛ در بسیاری از مواجهات جمهوری اسلامی با غرب در مسائل فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای، اقتصادی و غیره نیز این ترس به چشم می خورد.
از نظر برخی از دوستان بظاهر انقلابی، آمریکا و غرب در هر مذاکره ای از پیش برنده هستند و دیپلمات های ایرانی هرگز حریف دیپلمات های کارکشته آمریکایی نمی شوند.ایران در هیچ مذاکره ای “برد” نخواهد داشت و لذا رسیدن به نتیجه “برد-برد” در هیچ مذاکره ای که یک طرف آن ایران و طرف دیگر آمریکا یا سایر کشورهای غربی باشد ممکن نیست! چنین اندیشه ای چه دلیلی بجز “ترس” از قدرت پوشالی و دست بالا داشتن طرف غربی می تواند داشته باشد؟
این “ترس (به ظاهر) مقدس” در مواجهات فرهنگی و رسانه ای به اوج می رسد. فیس بوک فیلتر است چون مسئولان ذیربط “می ترسند” که دشمن از مردم جاسوسی کند (در حالی که مثلا گوشی های موبایل هوشمند امکانات بیشتری برای جاسوسی در اختیار صاحبانشان قرار می دهند اما کسی فعلا کاری به واردات موبایل ندارد!). توییتر فیلتر است چون همان مسئولان می ترسند که ممکن است یک زمان نظم اجتماعی بهم بریزد. همین نسخه برای یکایک شبکه های اجتماعی پیچیده می شود؛ آنهم بدان دلیل که مسئولان از تبعات فرهنگی و اجتماعی آنها “می ترسند”.
دکتر روحانی در تبیین این ترس ریشه دار بسیار بد عمل کرد. الفاظ ناشایست و عبارات ناپسندی چون “بزدل” و توصیه به رفتن به “جهنم” فرصت مناسب را از رییس جمهور برای تقبیح این ترس مقدس گرفت. ترسی که در تمام این سالها دیوارهای متعدد پیدا و پنهان بدور فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بدور این کشور کشیده و اجازه عرض اندام و عرضه اصول و آرمان ها را در سطوح منطقه ای و بین المللی تا حد زیادی از مردم و مسئولان گرفته است.
سرنوشت جنگ چه “نرم” باشد و چه “سخت”، توسط کسانی رقم خواهد خورد که جرات “حمله” داشته باشند. کسانی که در مقابل دشمنان فقط خاکریز درست می کنند و سنگر می سازند و سنگرهای گذشته را سخت تر می کنند ممکن است جنگ را طولانی تر کنند اما هرگز در هیچ جنگی “پیروز” نخواهند بود. کسی که بدنبال پیروزی است باید بتواند حمله کند.

کلیدواژه‌ها: ، ،


Leave a Reply