دیالوگی از پومپی (2014)

، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

میلو (کِلت): شنیده‌ام فردا آخرین مبارزه‌ی توست.
آتیکوس (گلادیاتور): درسته. بعد از اینکه تو رو بکشم، اونا آزادیم رو به من می‌دهند.
میلو: اونا این کار رو نمی‌کنند، نه تا وقتی که بازوت هنوز قوی است.
آتیکوس: آزادی، وعده‌ی رُم هست.
میلیو: تو بهشون اعتماد داری که به عهدشون وفا کنند؟
آتیکوس [پس از کمی درنگ]: من به قانونشون اعتماد دارم!
میلیو: برای یک گلادیاتور، فقط یک نوع آزادی وجود داره. وقتی توی اون میدون کشته بشی [با سر به کلوسئوم اشاره می‌کنه]، تصاحب نشده می‌میری. و اون وقته که توی چشم رُم تف می‌کنی.
آتیکوس: پس، این آینده‌ی توِه. البته تو یه برده می‌میری. ولی من نه. رُم فردا به خوبی به پیمانش عمل خواهد کرد. تو، متاسفانه، زنده نخواهی بود تا ببینی که من درست می‌گم.
میلیو: خیلی مطمئنی؟

دیالوگ فیلم پومپی (2014) imdb.com/title/tt1921064

پومپی 2014

پومپی 2014


Leave a Reply