چرا نمی‌گویید خواهان حکومتی لیبرال ـ دموکرات هستید؟

، ۰۵ خرداد ۱۳۹۳

دیروز یکی از دوستان گرامی، دعوتمان کرده بود به خانه‌شان در اَمهرست. اولین بار بود که به امهرست می‌رفتم. شهر زیبا و دنجی است. بندگان خدا زحمت کشیده بودند و گوسفند قربانی کرده بودند تا از نظر گوشت حلال هم مشکلی برای ما نباشد.

اما نکته‌ای که می‌خواستم بگویم، بیشتر سیاسی است. یکی از حضار در میان بحث‌های سیاسی بعد از ناهار (که برای «عدم» هضم شدن غذا کاملا توصیه می‌شود!) گفت: من به آقای “ع” که از همراهان آقای موسوی در سال 88 بود و اکنون هم در زندان است، گفتم که آقا این چه حرف‌هایی است که شما می‌گویید؟ مردم سالاری دینی کجا بود؟ حکومت اسلامی دیگر چیست؟ چرا نمی‌آیید صادقانه به مردم بگویید که طالب یک حکومت لیبرال ـ دموکراسی هستید؟

شنوندگان در حال به به گفتن و تایید این سخنان بودند که من پرسیدم: ببخشید، پاسخ ایشان چه بود؟

گفت: ایشان جواب دادند که نمی‌شود. مردم در حال حاضر آمادگی شنیدن چنین حرف‌هایی را ندارند و ما رای نمی‌آوریم!

یکی دیگر از دوستان هم که خود را اصلاحطلب می‌دانست، گفت: بالاخره باید حرف‌هایی زد که از سد شورای نگهبان عبور کرد و بعد مشغول کار شد…

و چرا که نه؟ مگر لیبرال ـ دموکراسی غربی، در عمل، چیزی به غیر از فریفتن مردم برای کسب آرایشان است؟

تصویر تزئینی است

تصویر تزئینی است

کلیدواژه‌ها: ، ،


Leave a Reply